Vrouwen zijn in 40 jaar tijd 60 procent meer gaan verdienen

Vrouwen hebben in de afgelopen decennia flinke stappen gezet op de arbeidsmarkt, blijkt uit onderzoek van het CBS. Niet alleen zijn er meer vrouwen gaan werken, ze zijn ook meer gaan verdienen en hoger opgeleid.

Sinds 1977 is het gemiddeld inkomen van vrouwen met 60 procent gestegen (van 21.000 naar 34.000 euro), dat van mannen met slechts 12 procent (van 46.000 naar 52.000 euro, uitgedrukt in de huidige prijzen).

Veel meer vrouwen zijn gaan werken. In 1977 werkten er 2,8 miljoen vrouwen, in 2020 waren dat er 4,6 miljoen. Bij mannen steeg het aantal werkenden van 3,9 naar 5,2 miljoen.

Het inkomen van vrouwen ligt ook in 2020 nog 35 procent lager dan dat van mannen, maar dat komt voornamelijk doordat driekwart van de vrouwen in deeltijd werkt, tegenover slechts een kwart van de mannen.

Al deze positieve ontwikkelingen ten spijt, ligt het gemiddelde uurloon van vrouwen nog altijd wel 14 procent onder dat van mannen. Dat heeft deels te maken met de aard van het werk: vrouwen werken vaak in slecht betaalde sectoren als de zorg en het onderwijs. Bovendien bedroeg de loonkloof in 2008 nog 20 procent.