Flinke compensatie voor koopkrachtdreun: accijnzen en btw omlaag

Het kabinet komt met een flink pakket aan lastenverlichting om het verlies aan koopkracht van de burger te verminderen. De accijnzen op brandstof en de btw op gas en elektriciteit worden verlaagd.

Daarnaast krijgen 800.000 minima-huishoudens 600 euro compensatie bovenop de 200 euro die al was vrijgemaakt, bevestigen Haagse bronnen aan het RTL nieuws.

Tot op heden wordt 21 procent btw geheven over het energieverbruik, maar energie valt straks onder het lage 9 procenttarief. Ook komt er een accijnsverlaging aan de pomp: dit betekent een verlaging van de benzineprijs met 17 cent en diesel wordt tijdelijk 11 cent goedkoper.

Zoals het er nu naar uitziet gaan de nieuwe tarieven per 1 juli in voor in ieder geval een half jaar. Dit kost de staatskas in totaal 2,3 miljard euro.

Het Centraal Planbureau berekende dat de inflatie vooral de lagere inkomens veel geld kost. Gemiddeld daalt de koopkracht met 2,7 procent, maar mensen met weinig te besteden worden dubbel zo hard geraakt.

In de tweede helft van 2021 waren al tekenen te zien van de historische koopkrachtdaling die nu tot wasdom komt. Het kabinet spendeerde al drie miljard euro om tegemoet te komen aan de stijging van de energieprijzen. Een lagere energiebelasting compenseerde voor circa 400 euro per huishouden.

800.000 huishoudens op of net boven het sociaal minimum zouden 800 euro compensatie gaan krijgen in plaats van de 200 euro die al is vrijgemaakt. Deze regeling zit nog in de pijpleiding en loopt via de gemeenten.