Er werken weer veel Italiaanse en Spaanse ‘gastarbeiders’

Er is een duidelijke verschuiving te zien in landen waar arbeidsmigranten vandaan komen. Minder uit het oosten, en meer uit Spanje en Italië.

De instroom van Portugezen en Spanjaarden is volgens EU Flex Services in de afgelopen drie jaar gestegen van 20 naar maar liefst 60 procent ten opzichte van de 'traditionele landen' zoals Polen, schrijft het AD.

De jeugdwerkloosheid (van 15 tot 23 jaar) ligt in delen van Spanje op 50 procent, weet arbeidsmarktanalist Van Krimpen. De arbeidsmarkt in Spanje en Portugal is veel minder gunstig dan hier. Bovendien ligt het salaris in Nederland hoger dan in Spanje en Portugal. Niet geheel verrassend dat het vooral jongeren zijn die huis en haard verlaten om hier te komen werken. Ze gaan niet alleen naar Nederland, ze vinden ook werk in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.


Volgens EU Flex Services doen ze hier in Nederland vooral laaggeschoold werk in de sectoren productie, food en logistiek. De laatste tijd zijn daar ook de horeca, techniek en zorg bijgekomen.

De instroom van Portugezen en Spanjaarden kan eenvoudig worden verdubbeld: de animo én de vraag is er.

De eerste golf arbeidsmigranten - toen heetten ze nog gastarbeiders - kwam begin jaren zestig ook uit Spanje en Italië.

Bron(nen):   AD