Griekenland vandaag, stand van zaken

1. Het geld van de Griekse regering is letterlijk bijna op: nog een paar weken en de regering kan salarissen en andere rekeningen niet meer betalen.
2. De EU en het IMF gaan voorlopig geen nieuw geld toezeggen. De missie die het Griekse beleid onderzocht is vorige week onverrichter zake weggegaan en gaat voorlopig niet terug. De Grieken hoopten dat de extra belastingen die zijn aangekondigd de helpers mild zou stemmen. Maar dat is niet gelukt. Wel krijgen de Grieken mogelijk de 8 miljard waar ze al op hadden gerekend. Kunnen ze een paar weken extra meer voort. Maar meer ook niet. Daar zijn tientallen miljarden voor nodig en die komen niet. De nieuwe injectie geeft wel een beetje lucht om na te denken over hoe het verder moet.
3. Het is uitgesloten dat er een andere oplossing zal komen dat een 'herstructurering van schulden' ofwel: een faillissement. De 5 jaars rente is 18% en de 2jaarsrente 50%, en wie de Griekse regering een jaar geld wil lenen krijgt daarvoor 100% rente, dus de kans dat de Grieken hun schulden kunnen afwikkelen bestaat slechts in de theorie van politici.
4. Waarom gebeurt dat dan niet nu? Omdat degenen die hun geld bij die herstructurering niet terugkrijgen zo min mogelijk schade willen oplopen. Achter de Europese schermen gaat het dus niet meer om de vraag of Griekenland failliet gaat, maar over de vraag wat dat kost, en wie dat gaat betalen. En hoe dat faillissement zo kan worden ingestoken dat de schokgolf - die er onvermijdelijk zal zijn - niet ook andere landen meesleurt, de diepte in. Want wie gelooft nog dat je van Ierland/Portugal/Spanje/Italie/Belgie je geld terugkrijgt als je je geld aan Griekenland ondanks alle vrome woorden bent kwijtgeraakt?
5. Omdat het de Duitsers zijn die het leeuwendeel van de rekening krijgen, mogen de Duitsers bepalen wanneer het uur gekomen is. Vandaar dat de Duitse politici langzaam andere taal gaan spreken.

Bron(nen):   Financial Times (betaald)  Frankfurter Allgemeneine Zeitung  AGI