Roubini: 8 stappen om de Grote Depressie nog net te voorkomen

1. Als we landen als Griekenland dwingen hun financiën op orde te brengen leidt dat tot recessie. Landen als Duitsland en Nederland moeten ter compensatie extra uitgeven en nog niet bezuinigingen.
2. De centrale banken moeten zich absoluut niet druk maken om inflatie: dat is wel het kleinste probleem nu. Dus lage rente, veel extra geld.
3. De banken die dat nodig hebben moeten met belastinggeld worden versterkt
4. De kapitaalmarkt, ook voor sterke landen, moet worden versterkt
5. Italië en Spanje staan op het punt om in onoverkomelijke problemen te komen omdat de markt hen weigert geld te lenen. Het fonds van de euro moet minstens verdrievoudigd worden om dat tegen te gaan/
6. Schulden van landen, bedrijven en huishoudens die zo hoog zijn dat ze nimmer worden terugbetaald moeten worden 'geherstructureerd': deels kwijtgescholden.
7. De rijke landen zijn structureel in moeilijkheden, mede door de concurrentie van opkomende markt. Dat kan je niet keren met bezuinigen, dat moet je keren met grootschalig investeringen in onderwijs en onderzoek.
8. Landen als China en Brazilië moeten er toe worden gebracht, in ieders belang, de rijke landen te helpen.

Zo en alleen zo denkt Roubini is een Depressie van een omvang die geen levend mens bewust heeft meegemaakt te voorkomen.
Misschien.

Bron(nen):   Project Syndicate