Grafiek: Dit gaat er mis in de Verenigde Staten

Door alle berichten over economische ellende zou je bijna over het hoofd zien dat het nationaal inkomen (blauwe lijn) in de VS hoger is dan het ooit was. De achteruitgang van de jaren 2008 en 2009 is inmiddels meer dan teniet gedaan. Maar met de banen (rode lijn) is het niet goed gekomen. De extra inkomsten uit de groei is niet terecht gekomen in meer banen maar in hogere winsten. Zie ook de onderste grafiek