Er wordt gesmeten met loonsverhogingen: is dit die gevreesde loongolf?

Cao-onderhandelingen gaan meestal over een procentje hier en daar, maar de laatste tijd zijn er plots loonstijgingen van 10 procent of meer. Belanden we nu alsnog in die gevreesde loon-prijsspiraal?

Bij defensie is de loonsverhoging 8,5 procent in drie jaar tijd. De politie gaat er in 2,5 jaar 9,5 procent op vooruit en de basisschoolleraren zien maandelijks 10 procent meer op hun bankrekening verschijnen. Het grondpersoneel op Schiphol spant de kroon: zij krijgen een zomertoeslag van 5,25 euro per uur.

De inflatie is dit jaar hard opgelopen. Enerzijds willen werknemers meer loon om hun koopkracht te behouden, anderzijds hebben ze wat te eisen want er is een enorm personeelstekort. Of het echt gaat leiden tot een loon-prijsspiraal, waarbij hogere lonen leiden tot hogere prijzen, is echter nog maar de vraag.

Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen noemt in de Volkskrant vooral de krapte op de arbeidsmarkt als oorzaak. "Mensen die uren in de rij staan voor Schiphol denken: geef dat personeel in godsnaam 14 euro per uur, want wij willen dat vliegtuig in."

Wilthagen ziet ‘een herwaardering van de handjes’. Lagere loonschalen gaan er meer op vooruit dan hogere. "Door die herverdeling komt het geld op de cruciale plekken terecht: bij de mensen die onze koffers sjouwen en warmtepompen installeren."

Op termijn kan de loonstijging leiden tot een afname van de vraag naar arbeid. "Als de lonen in bijvoorbeeld de glastuinbouw stijgen, kan dat ertoe leiden dat het businessmodel van het Westland onhoudbaar wordt en het toch logischer is paprika’s te telen waar daadwerkelijk de zon schijnt en goedkope arbeid beschikbaar is."

 

Bron(nen):   De Volkskrant