Italianen zijn rijker dan Duitsers en Amerikanen

Italië heeft een staatsschuld van 1.900 miljard euro, ofwel 120% van het bnp. Daarvan moet 300 miljard euro worden afgelost in 2012. Die aflossing hangt als een molensteen om de nek van Italië.
Maar wat vergeten wordt is dat Italië een rijk land is. Het heeft enorme particuliere spaartegoeden, zoveel dat een afroming via belastingen op woningbezit en vermogen de beoogde premier Monti op weg kan helpen om het begrotingstekort in 2013 te laten dalen, denkt de Engelse krant de Daily Telegraph. Bovendien zouden de drie Italiaanse staatsbedrijven ENI (olie), ENEL (energie) en de Post geprivatiseerd kunnen worden, dat levert de staat een bedrag van 45 miljard euro op, schrijft de krant.

Italianen zijn gemiddeld rijker dan Amerikanen en Duitsers. De spaartegoeden bedragen 8.600 miljard euro, een bedrag dat ver uitstijgt boven de staatsschuld. Het is de taak van Monti om de Italianen offers te laten brengen, en volgens de Telegraph kan dat onder andere door hen een deel van die spaartegoeden te laten inleveren. 'Alleen zo kan Italië overeind blijven en renteaflossingen betalen'. 

Overigens kan de rijkdom van de Italianen alleen in stand blijven als zij meer gaan produceren. De productie is de afgelopen decennia 40% achter gebleven in vergelijking met Duitsland. De Italiaanse politiek heeft niet alleen tijdens het Berlusconi-tijdperk maar ook daarvoor op basis van cliëntelisme gefunctioneerd. Voor Monti de onmetelijke taak om de smeerolie in het Italiaanse leven te verversen, zonder dat zij vastloopt. 

Bron(nen):   Daily Telegraph