Extra tegenvaller van 2 miljard

Het begrotingstekort van de overheid loopt dit jaar naar verwachting op tot 4,5% van het bruto binnenlands product. Een verslechtering met 2 miljard euro
De verslechtering van het tekort wordt grotendeels veroorzaakt door lagere inkomsten uit belastingen. Bij de uitgaven zijn er tegenvallers in de sociale zekerheid (400 miljoen euro) en in de zorg (1,2 miljard). Het kabinet heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de totale uitgaven niet boven het afgesproken plafond uitkomen.

Behalve met lagere belastinginkomsten heeft De Jager ook te maken met grotere tekorten bij de lokale overheden. Een meevaller bij de rentelasten heeft juist een licht positief effect.

Bron(nen):   RTL Z