Woningbouw loopt in de soep: ‘Hoge rente en hoge kosten maken betaalbare woning bijna onmogelijk’

De bouw van nieuwe woningen loopt helemaal in het honderd. Aan het eind van het jaar zouden er 80.000 tot 100.000 bouwvergunningen moeten zijn verstrekt. Het zijn er tot nu toe 43.000. ABN Amro is uiterst negatief in een nieuw bouwrapport.

"Op sommige plaatsen is het bijna niet meer mogelijk om een betaalbare woning te bouwen. Allereerst zijn de locaties een probleem, daarna volgt een juridisch traject met ruimte voor mogelijke bezwaren van omwonenden. Dat was al langer zo. Nu is sprake van een aantal marktomstandigheden die het moeilijker maken. De materiaalkosten zijn in de afgelopen jaren tot 20 procent gestegen. Dan is er ook nog sprake van een hogere rente”, zegt sectoreconoom Paul Bisschop van ABN Amro.

De behoefte aan woningen is er wel, maar kopers kunnen de dure nieuwbouwwoningen niet meer betalen door de hoge rente, aldus Bisschop. En die hoge rente houdt nog wel even aan. ABN Amro verwacht dat de rente in het eerste kwartaal van volgend jaar piekt om daarna op een hoger niveau te blijven. Dat is ook een kostenpost voor projectontwikkelaars en investeerders, waardoor opdrachtgevers afwachten.

Daarnaast stelt de overheid hoge eisen, vindt de econoom. "Het woord betaalbare woning hoor je om je heen steeds vaker, omdat starters een kans moeten krijgen. Tegelijkertijd moeten huizen steeds duurzamer gebouwd, hebben we een acuut woningtekort en moet de kwaliteit op orde zijn. Het is haast onmogelijk om aan alle eisen te voldoen, als je daar ook nog de duurdere financiering bijneemt. Ook de grondprijzen tikken stevig aan.”