Spoedoverleg over de crisis in de eurozone

De ministers van Financiën en de gouverneurs van de centrale banken van de G7-landen houden vandaag een telefonische conferentie over de financiële crisis in de eurozone en de gevolgen ervan voor de wereldeconomie. De Verenigde Staten, Canada en Japan (de drie niet-Europese leden van de G7) maken zich steeds meer zorgen over het getreuzel van de Europese regeringsleiders om beslissende stappen te zetten ter beteugeling van de crisis. Zo moet de herkapitalisering van zwakke banken, met name in de zogenoemde 'periferielanden' (Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje) worden verbeterd en moeten er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de banken in de rest van de eurozone door de crisis worden 'besmet.'
Op dit moment doen de grootste problemen zich voor in Spanje, bij de genationaliseerde bank Bankia, die nog eens 19 miljard euro aan extra kapitaal nodig zou hebben ter compensatie van oninbare vastgoedleningen. Maar ook in Portugal krijgen de drie grootste banken een infuus van 6,6 miljard euro om aan de aangescherpte kapitaaleisen van de European Banking Authority te kunnen voldoen.
Een van de oplossingen die voor de bankencrisis zijn bedacht is de oprichting van een 'bankenunie' in de EU, inclusief een gezamenlijk fonds van de lidstaten van de eurozone om zwakke banken te hulp te kunnen schieten. De Duitsers staan niet te trappelen om zo'n bankenunie in te voeren, maar bondskanselier Merkel heeft nu toegezegd te willen onderzoeken “in hoeverre we banken die belangrijk zijn voor het systeem moeten onderwerpen aan de controle van een Europese toezichthouder.”

Bron(nen):   Financial Times