Val van de Sovjet-Unie houdt les in voor de eurozone

De leiders van de eurozone, bijeen in Brussel om over het lot van de euro te beslissen, kunnen volgens Philip Stephens van de Financial Times nog iets leren van de plotselinge ineenstorting van de Sovjet-Unie. In de jaren tachtig luidde het adagium onder westerse diplomaten dat de Sovjet-Unie 'onhoudbaar' was, maar dat het tegelijkertijd ondenkbaar was dat zij ooit zou verdwijnen. Ook de Sovjet-leiders zelf (lees: Gorbatsjov) hadden tot het einde het absolute vertrouwen dat de Sovjet-Unie altijd zou blijven bestaan. Uiteindelijk bleek dat het juist het centrum van het systeem (Rusland) was dat de aanzet gaf tot de ontmanteling ervan. Lijkt de eurozone op de Sovjet-Unie van destijds en heeft Duitsland nu de rol die Rusland destijds had? Ja en nee. De eurozone is niet gebaseerd op dwang, maar op een zich vrijwillig onderwerpen aan gezamenlijke regels op economisch en financieel gebied. De euro is ook niet de oorzaak van de crisis; dat was de Angelsaksische versie van het liberale financiële kapitalisme. En de kaart van Europa zal niet worden herschikt als de Duitsers weer terugkeren naar de D-mark, de Italianen naar de lire en de Grieken naar de drachme. Toch houdt het lot van de Sovjet-Unie volgens Stephens wel degelijk een les in voor de eurozone. Want als iedereen blijft volhouden dat een bepaalde gebeurtenis 'ondenkbaar' is en daar ook naar blijft handelen, is het heel goed mogelijk dat je op een gegeven moment door de feiten wordt overrompeld en geen antwoord meer hebt.

Bron(nen):   Financial Times