Alles wordt minder in een recessie: Ook het aantal babies

In een recessie verdienen mensen minder. De onzekerheid over de toekomst groeit. Dat zie je terug in de geboortecijfers. Na een stijging vanaf 2000 is er in een aantal Europese landen een duidelijke knik te zien: Veel minder babies.


Nederland vertoont een iets ander patroon. Bij ons daalde het aantal geboorten al langer. De afgelopen jaren (de recessie-jaren) is het iets sterker gedaald.
In 2000 waren er nog 206.000 geboorten, in 2011 nog maar 179.000.

De Economist schrijft dat de vitaliteit van Europa voor een flink deel afhangt van het aantal kinderen (20 jaar later het aanstormend talent op de arbeidsmarkt).
Krimp van de bevolking is overigens geen lot dat je treft: Door maatregelen van de regering (goed ouderverlof, betaalbare opvang) kun je het wel degelijk beinvloeden.

Bron(nen):   CBS  Economist