10 schokkende cijfers, die je moet weten over de Griekse crisis

Achter het gesteggel over bezuinigingen en het kwijtschelden van schulden gaat een echte crisis schuil: die van de Grieken zelf. 10 onthutsende cijfers... 212.897 Het aantal Grieken dat zich heeft aangemeld voor het humanitaire crisishulpprogramma van de Griekse overheid. Het overgrote deel heeft geen geld meer voor eten. 40,5% Het percentage van de Griekse kinderen dat onder de armoedegrens leeft. In 2008 was dat nog 23 procent. 3e De positie van Griekenland op de lijst van Europese landen als het gaat om het percentage mensen voor wie armoede dreigt. 49,7% Het percentage van de Griekse jeugdwerkloosheid van maart 2015. 300.000 Het aantal Grieken dat geen elektriciteit meer had in februari van dit jaar. 54% Zoveel mensen krijgen geen goede voeding meer volgens het Prolepsis Institute of Preventive Medicine and Occupational Health. 35% Toename van het aantal zelfmoorden sinds 2011. 20.000 Het aantal Grieken dat dakloos was in 2013. Dat is twee keer zoveel als in 2009. 337% De toename van de belastingdruk tussen 2008 en 2012 voor de allerarmste Grieken. De rijksten gingen slechts 9 procent meer betalen. 45% Het aantal gepensioneerden dat in Griekenland onder de armoedegrens leeft. De pensioenen zijn tussen 2010 en 2014 met 27 procent gedaald.

Bron(nen):   Common Space