Grafiek: wereldbevolking groeit veel harder dan verwacht

De Verenigde Naties komen met nieuwe voorspellingen over de groei van de wereldbevolking in 2050: het aantal mensen op deze aarde groeit van 7,3 miljard naar 9,7 miljard in 2050, 100 miljoen meer dan de laatste schatting van de VN. Afrika is verantwoordelijk voor meer dan de helft van deze groei. Daar verdubbelt de bevolking tot 2,5 miljard mensen. Het aantal Nigerianen neemt toe tot 413 miljoen. Nigeria neemt daarmee de positie van de VS als derde meest bevolkte land over. In Congo en Ethiopië wonen in 2050 respectievelijk meer dan 195 miljoen en 188 miljoen mensen. Dat is twee keer zoveel als nu. India heeft in 2022 meer inwoners dan China, zes jaar eerder dan in de vorige voorspelling. De Chinese bevolking piekt in 2028. Er zijn dan 1,4 miljard Chinezen. Veertig jaar later bereikt India haar top met 1,75 miljard inwoners. Tegen 2100 wonen er vermoedelijk 11,2 miljard mensen op de wereld. Die bevolking zal gemiddeld veel ouder zijn. De mediane leeftijd zal stijgen van 30 jaar nu, naar 36 in 2050 tot 42 in 2100. De Europeanen zijn nog veel ouder. Een kwart is nu al boven de 60 en in 2050 sterven er 32 miljoen mensen meer dan er worden geboren. Alleen migratie kan ervoor zorgen dat Europa niet verder krimpt.

Bron(nen):   The Economist