CBS: zorg is koploper ziekteverzuim

DEN HAAG (ANP) - De zorg is de sector met het hoogste ziekteverzuim. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg het zogeheten ziekteverzuimpercentage voor de branche in het eerste kwartaal 5,8 procent.

Vooral in verpleeg- en verzorgingstehuizen bleven door de bank genomen veel medewerkers ziek thuis. Ook in de maatschappelijke dienstverlening telde het CBS veel verzuim. In ziekenhuizen speelde het probleem wat minder.

Het landelijk gemiddelde ziekteverzuim lag in de eerste drie maanden van het jaar op 4,3 procent. Dit betekent dat van alle duizend te werken dagen er 43 dagen door medewerkers zijn verzuimd vanwege ziekte. De zorg springt er overigens al langer uit als het om ziekteverzuim gaat. Maar het verschil ten opzichte van het gemiddelde verzuim in Nederland is de afgelopen tien jaar niet zo groot geweest, aldus het statistiekbureau.