Nederlandse ouderen behoren tot de rijksten ter wereld: tijd om ze zwaarder te belasten?

De pensioenen staan dan wel onder druk, toch hebben Nederlandse ouderen weinig reden tot klagen. Ze behoren tot de rijksten ter wereld en hebben eigenlijk veel te veel voor hun oude dag gespaard. Dat is zonde, concludeert een groep topambtenaren. Het is beter als mensen meer te besteden hebben tijdens hun werkzame leven en als ze bijvoorbeeld kleine kinderen hebben. Een volgend kabinet moet maatregelen nemen waardoor inkomen beter verspreid wordt over het hele leven. Dat blijkt uit een rapport van de Studiegroep Duurzame Groei. Voor zowel mensen in vaste dienst als zelfstandigen geldt dat de helft na pensionering meer te besteden heeft dan gedurende het werkzame leven. Dat komt niet alleen door de pensioenopbouw, maar ook door de vermogensopbouw in het eigen huis. De werkgroep stelt voor ouderen meer belasting te laten betalen door de tarieven van de AOW-premie voor AOW’ers gelijk te trekken met die van werkenden. Ook wordt een aanpassing in de schenk- en erfbelasting bepleit. Door een verhoging van de erfbelasting worden ouderen gestimuleerd om vermogen eerder over te dragen aan een jongere generatie.

Bron(nen):   De Telegraaf