Unilever erkent misstanden theeplantages

Unilever erkent dat er nog veel werk aan de winkel is om misstanden op twee theeplantages van leveranciers in India uit te bannen. Dinsdag bleek uit een rapport van de Landelijke India Werkgroep (LIW) dat met name tijdelijke arbeidskrachten het, ondanks verbeteringen op de plantages, nog zwaar hebben.

Zo krijgen tijdelijke arbeidskrachten nog geen toereikende vergoeding voor overuren. Ook werken ze niet in alle gevallen beschermd wanneer ze pesticiden gebruiken en mogen ze zich niet verenigen in bijvoorbeeld een vakbond. De arbeidsomstandigheden voor vaste arbeiders zijn wel verbeterd, maar de leveranciers zouden inmiddels relatief meer flexwerkers inhuren.