Bekende econoom rekent op nieuwe Euro-crisis: “De euro zorgt voor achterdocht, woede en wrok”

De Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz ziet het somber in met de euro. "De euro zou welvaart moeten brengen", zegt de Nobelprijswinnaar in Trouw. "En solidariteit. Maar de euro zorgt juist voor het tegendeel. De munt verdeelt Europa in noord en zuid. Het zorgt voor achterdocht, woede en wrok." Stiglitz voorziet voor de eurozone drie scenario's: Verbetering van de euro door een grondige herziening van regels en instituten, stoppen met de munt door vriendelijk afscheid te nemen van elkaar of blijven aanmodderen. "Afgaand op wat ik zie is aanmodderen de meest waarschijnlijke optie. Dat is direct ook de slechtste van de drie scenario's. Vooral omdat tijdens het aanmodderen twee dingen gebeuren. Allereerst zijn er enorme kosten die je niet kunt herstellen. Je verliest complete generaties aan werkloosheid. Ten tweede neemt door jarenlange depressies de bitterheid tegenover elkaar alleen maar toe. Dat maakt het lastiger om samen tot een akkoord te komen." Volgens Stiglitz is de euro alleen te redden als er een akkoord komt over een schuldenverdeling tussen noord en zuid, nauwere samenwerking, een bankenunie en het stoppen met de rigide begrotingsregels. "Ik vertrouw er op dat Europa bij een nieuwe crisis wel de goede beslissingen neemt en de juiste instituten en regels optuigt." De econoom gelooft dat die nieuwe crisis onvermijdelijk is als de eurolanden blijven aanmodderen.  

Bron(nen):   Trouw