Groei zzp’ers komt tot stilstand

De toename van het aantal zzp'ers stokt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit jaar is de hoeveelheid zelfstandigen zonder personeel in ons land voor het eerst in jaren niet verder toegenomen. Dit komt omdat er de laatste tijd meer mensen zijn die stoppen met hun zzp-werk.

In het derde kwartaal telde het statistiekbureau circa 1 miljoen mensen die hun belangrijkste inkomsten als zzp’er binnenhalen. Ondanks een lichte stijging ten opzichte van het voorafgaande kwartaal waren dat er opnieuw minder dan een jaar geleden. Mensen die naast een vaste hoofdbaan wat zelfstandig bijklussen zijn buiten beschouwing gelaten.

De laatste jaren is het aantal zzp’ers vrijwel voortdurend gestegen. Maar het afgelopen jaar vlakte de toename af, aldus het CBS. Sinds het derde kwartaal van 2003 zijn er bijna 400.000 zzp’ers bijgekomen. Dat komt neer op een toename van 63 procent.

Dit jaar stopten per kwartaal bijna 50.000 zzp’ers. Bijna de helft ging aan de slag als werknemer, meestal met een flexibele arbeidsrelatie. Het grootste deel van de rest verliet de arbeidsmarkt.