Voor het eerst vastgesteld: arts kiest inderdaad vaker voor gesponsorde medicijnen

Medisch specialisten kiezen vaker voor een bepaald medicijn als ze daarvoor sponsorgeld hebben ontvangen van de farmaceut. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en zorgverzekeraar VGZ. VGZ berekende hoe vaak vier dure geneesmiddelen werden voorgeschreven door internisten. Dit werd op verzoek van de Volkskrant vergeleken met de sponsorgelden die de specialisten ontvingen. Daaruit blijkt dat 52 procent van de gesponsorde artsen het nieuwe diabetesmedicijn Toujeo voorschrijft, terwijl van de niet-gesponsorde artsen 19 procent het aan patiënten verstrekt. De cholesterolverlagers Repatha en Praluent worden door gesponsorde artsen drie tot vier keer vaker voorgeschreven. Artsen die worden betaald door de producent van diabetesmedicijn Tresiba schrijven dat middel aan gemiddeld veertien patiënten voor, de niet-betaalde artsen aan gemiddeld vijf. De Amsterdamse wetenschapsfilosoof en psychiater Berend Verhoeff noemt het verband logisch: "Met geld bind je mensen. Als je iets krijgt, ben je de gever bewust of onbewust iets verschuldigd. De farmaceutische industrie weet dat feilloos uit te buiten." VGZ-bestuursvoorzitter Tom Kliphuis vindt dat farmaceuten moet stoppen met het betalen van artsen voor hand- en spandiensten. "Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat het beste medicijn wordt voorgeschreven, niet het middel waar de farmaceut de meeste winst op maakt."

Bron(nen):   De Volkskrant