Wie het meeste belasting betaalt in Europa

Nee. Wij zijn het niet. Er zijn landen waar de belasting véél hoger is. De BTW bijvoorbeeld is in Hongarije 27 procent. En de totale belastingdruk - in Nederland 39 procent - is in veel landen hoger. Bijvoorbeeld in Frankrijk, Italië en Zweden. Een element vertekent de zaak: veel Nederlandse uitkeringen (WAO, WIA) worden in Nederland niet betaald uit belastingen, maar uit premies die geheven worden op lonen en salarissen.