Ook bij ons worden de allerrijksten steeds rijker

De rijkste 1 procent van Nederland bezat in 2015 295 miljard euro, bijna 28 procent van de totale rijkdom (pensioentegoeden niet meegerekend). De rijkdom van de rijksten stijgt gewoon door (ook na 4 jaar PvdA), al daalt het aandeel in de totale rijkdom wel marginaal. De verklaring voor dat laatste - schrijft De Volkskrant op basis van CBS-cijfers - zit in de gestegen huizenprijzen. Daarvan profiteren gewone huishoudens veel meer dan de rijksten, die ook veel ander vermogen hebben dan de eigen woning.