‘Welvaart hoogst in Noord-Drenthe en Gooi’

Niet de grote steden in de Randstad, maar Noord-Drenthe en het Gooi zijn de meest welvarende regio's van Nederland. Dat staat in een nieuw rapport van Rabobank en de Universiteit Utrecht.

Voor het onderzoek is gekeken naar meerdere factoren die het welzijn bepalen, zoals baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, veiligheid en geluk. Als al die zaken worden meegewogen, doet Noord-Drenthe het heel goed omdat mensen daar over het algemeen erg tevreden zijn over hun woonsituatie.

In het Gooi zijn het vooral het hogere gemiddelde inkomen en de lage werkloosheid die de regio welvarend maken. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kennen juist de laagste brede welvaart van Nederland. Dit komt met name door de lage woontevredenheid en grotere onveiligheid daar.

De welvaart, zoals Rabobank en de Universiteit Utrecht die meten, blijft achter bij de landelijke economische groei. Dit is voornamelijk te wijten aan de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het aantal mensen met een flexibele arbeidsrelatie is sterk opgelopen. Dat beïnvloedt het welzijn van mensen negatief, omdat het leidt tot meer onzekerheid.

Volgens de onderzoekers is Nederland al terug op het niveau van voor de crisis als er puur gekeken wordt naar het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking . Maar voor de welvaart in brede zin geldt dit nog niet. Die graadmeter liet pas afgelopen jaar weer een duidelijk stijgende lijn zien. Het ingezette welvaartsherstel is onder meer te danken aan het dalen van de werkloosheid. Verder is de gemiddelde tevredenheid met het leven toegenomen.