‘Nederlandse groei vervuilender dan gemiddeld’

Nederland blijft internationaal achter in het doorbreken van de koppeling tussen CO2-uitstoot en economische groei. Dat constateert adviesbureau PwC in zijn Low Carbon Economy Index 2017.

De onderzoekers keken naar hoeveel ton CO2 een land uitstoot om een miljoen dollar te verdienen. In Nederland nam deze deze zogeheten CO2-intensiteit met 0,1 procent toe, terwijl die gemiddeld voor de G20, waarin de belangrijkste economieën ter wereld zijn vertegenwoordigd, met 2,6 procent daalde.

De lage Nederlandse score komt door de industrie die in Nederland relatief vervuilend is. Ook de trager dan verwachte ontwikkeling van windenergie speelt een rol. PwC benadrukt dat Nederland flink aan de bak moet om de ambities in het klimaatakkoord van Parijs te halen, maar ook de ambities in het nieuwe regeerakkoord.

De daling in internationaal opzicht komt vooral door de daling van het gebruik van steenkool. Bij de verbranding van die energiebron komt relatief veel CO2 vrij. Grote economieën zoals China (min 6,5 procent) en de Verenigde Staten (min 3,4 procent) laten wel een forse afname van de CO2- intensiteit zien. Wel behoren zij nog steeds tot de grootste vervuilers in de wereld.