Waarom onze pensioenen nog lang niet op orde zijn

De economie groeit, de werkloosheid daalt, geen reden tot zorg zou je denken. Maar er is één aspect dat we nog steeds niet op orde hebben: de pensioenen. Business Insider noemt vier redenen waarom ons pensioenstelsel een 'tikkende tijdbom' is. Het aloude idee dat je met je AOW en pensioen samen 70 procent van je gemiddelde loon ontvangt, staat nog altijd zwaar onder druk. 1. Grote gaten in de opbouw van waardevaste pensioenen Sinds het begin van de crisis in 2008 lukt het pensioenfondsen al niet meer om een dekkingsgraad van minimaal 110 procent te handhaven. Van De Nederlandsche Bank (DNB) mogen pensioenfondsen de pensioenopbouw dan niet laten meestijgen met de inflatie of de lonen, omdat de buffers dan te krap zijn. “Het totale koopkrachtverlies op aanvullende pensioenen over de 15-jarige periode van 2008 tot en met 2023 bedraagt naar verwachting zo’n 22 procent”, zei pensioenspecialist Dennis van Ek twee jaar geleden al tegen Business Insider. 2. Pensioenkortingen Als pensioenfondsen vijf jaar lang onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van circa 104 procent zitten, dreigt de uitkering van huidige pensioenen en de opbouw van toekomstige pensioenen in gevaar te komen. Volgens DNB kampt bijna 30 procent van alle pensioenfondsen nog steeds met een dekkingsgraad van minder dan 104 procent. 3. Pensioenleeftijd omhoog Werknemers moeten ook rekening houden met een almaar oplopende pensioenleeftijd. Op 1 januari 2018 gaat de officiële leeftijd voor werkgeverspensioenen omhoog naar 68. De AOW-leeftijd komt volgend jaar op 66 te liggen en in 2021 op 67 jaar. Wie vroeger wil stoppen, krijgt minder pensioen. 4. Hervorming pensioenen Rutte III wil dat er "persoonlijke pensioenvermogens” komen bij de opbouw, in plaats van collectief gedeelde potten waarbij schokken tussen generaties worden gedeeld. Het gevolg is dat de risico's van beursschommelingen meer bij één generatie komen te liggen en niet verdeeld worden over verschillende generaties. Zit je dus in een generatie die pech heeft met de beursontwikkeling, dan loop je het risico op lagere pensioenuitkeringen.

Bron(nen):   Business Insider