84.000 Canadezen ontvangen basisinkomen

Het omstreden basisinkomen lijkt langzaam terrein te winnen. In de Canadese provincie Quebec krijgen naar schatting 84.000 mensen vanaf begin volgend jaar 'gratis geld'. Het plan moet de armoede in de regio aanpakken. Degenen die in aanmerking komen voor het basisinkomen zijn geestelijk of lichamelijk beperkt. Ze ontvangen nu al steun van de overheid, maar hun uitkering zal op jaarbasis stijgen van bijna 11.000 naar ruim 15.000 euro tegen 2023. Daarmee komen ze uiteindelijk net boven de armoedegrens uit, schrijft de Montreal Gazette. Het project dat zich vooral richt op alleenstaanden moet er toe leiden dat 100.000 mensen over vijf jaar uit de armoede zijn. Er is veel kritiek op het plan. Armoedebestrijders vinden dat het niet ver genoeg gaat. Anderen zeggen dat er een tweedeling ontstaat onder armen: degenen die niet kunnen werken worden beloond, terwijl anderen alleen maar bestraft worden. Ondertussen start ook de overheid van Ontario een proef met het basisinkomen voor 4.000 mensen met een uitkering of een laag inkomen. Het experiment moet uitwijzen of hun levens op deze manier beter worden. Duidelijk is wel dat het basisinkomen zoals het in Canada wordt ingevoerd eerder een vereenvoudigde uitkering is voor mensen die het hard nodig hebben dan dat het een gratis inkomen is voor iedereen. Tegenstanders hoeven zich dus niet direct zorgen te maken dat ze worden benadeeld.

Bron(nen):   The Independent