Aardgas winning moet zeer fors terug naar 12 miljard

De gaswinning in Groningen moet vanwege de veiligheid in het gebied terug van 21,6 miljard kuub per jaar naar 12 miljard. Dat adviseert toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het advies houdt uitsluitend rekening met de veiligheid van de bewoners, niet met geld of contracten.

Het advies van SodM is lager dan ooit eerder is voorgesteld. Volgens de toezichthouder is deze “forse ingreep” noodzakelijk om aan de veiligheidsnorm te voldoen, ook al is niet volledig duidelijk bij welk winningsniveau welke bevingen zich zullen voordoen. De toezichthouder zegt dat de “onzekerheden bij deze inschatting groot zijn” en dat hij daarom aan de veilige kant is gaan zitten. “Het gaat immers om de veiligheid van de Groningers.”