President-commissaris probeerde zichzelf te benoemen tot opvolger van Zalm

Olga Zoutendijk, de president-commissaris van ABNAmro is niet opgestapt, maar weggestuurd. Grootaandeelhouder de staat is zeer ontevreden over haar. Vooral het feit dat ze probeerde zichzelf te benoemen als opvolgers van Gerrit Zalm is slecht gevallen. Gerrit Zalm valt haar in het FD in harde bewoordingen af en had ze nooit moeten worden benoemd: ‘Naar mijn mening is het een ongelukkige benoeming geweest die de bank schade berokkent. Ik denk niet dat ze zal veranderen. Vooral haar rol bij mijn opvolging acht ik kwalijk. Je kunt niet in een benoemingscommissie zitten en jezelf proberen te lanceren als opvolger van de bestuursvoorzitter.’ Ook uit andere bronnen tekent het FD op dat Zoutendijk uit was op de macht. IN het Nederlandse besturingsmodel ligt de macht bij de Raad van Bestuur en de controle op de macht bij de commissarissen. Volgens het FD heeft de minister van financien aangegeven dat Zoutendijk weg moest Zoutendijk had amper bank-ervaring toen ze werd benoemd. Maar haar benoeming werd geroemd omdat ze de eerste vrouw was op zo'n positie.

Bron(nen):   FD