Dit volk gaat het vroegst met pensioen (en nee, het zijn niet de Grieken)

Die hele crisis in Griekenland zou de schuld zijn van de Grieken zelf. Moesten ze maar niet zo vroeg met pensioen gaan, klonk het jarenlang. Maar nu blijkt dat het niet de Grieken, maar de Fransen zijn die het eerste ophouden met werken.

De gemiddelde Fransman gaat op zijn zestigste met pensioen. De Belgen en Luxemburgers werken iets langer door, maar vinden het op hun 61ste wel mooi geweest. De Grieken daarentegen stoppen op hun 62ste met werken. Dat concludeert onderzoeksinstituut Nidi dat de pensioenleeftijden van alle OESO-landen onder de loep legde.

Daaruit bleek dat de mensen in de 35 rijke landen gemiddeld op hun 65ste met pensioen gaan. Nederland zit daar net iets onder met een gemiddelde pensioenleeftijd van 63,5 jaar. Het Nidi merkt op dat de meeste landen de pensioengerechtigde leeftijd verhogen om de vergrijzing het hoofd te bieden, maar dat is niet overal het geval. Polen kunnen in 2060 op hun 65ste met pensioen, nu moeten ze nog doorwerken tot ze 66 jaar zijn.

Overigens zit er een verschil tussen de officiële pensioenleeftijd en de leeftijd waarop mensen daadwerkelijk stoppen met werken. In Turkije werken ze bijvoorbeeld gemiddeld tot hun 66ste door, terwijl ze mogen stoppen als ze zestig zijn. Ook Zweden en Amerikanen werken langer door dan nodig. Meestal komt dat doordat de pensioenen zo laag zijn.

 

Bron(nen):   AD