Werkgevers wil (nog) meer weten over zieke werknemers

De privacy van ziek personeel is te sterk beschermd, vindt werkgeversorganisatie VNO-NCW. De werkgever krijgt van de bedrijfsarts te weinig details van de ziekte van een zieke werknemer, vinden de werkgevers. Dat maakt het lastig – zeggen ze – om de zieken zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. “Om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, om goede reïntegratietrajecten te bieden voor ziek personeel en om uitval door ziekte te voorkomen, hebben we persoonlijke gegevens nodig”, schrijven de ondernemers aan de Tweede Kamer.

Werknemers ergeren zich vaak juist aan het feit dat de bedrijfsarts werkt in opdracht van de baas.

Bron(nen):   Trouw