Multinationals betalen steeds minder belasting, burgers steeds meer

Droegen multinationals in 2000 nog een derde van hun winst af aan de fiscus, tegenwoordig is dat nog maar 24 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Financial Times, waar de Volkskrant over bericht.

Voor burgers ging de belasting de afgelopen tien jaar, dus sinds de crisis, met zes procent omhoog becijferde KPMG. In diezelfde periode daalde de belastingdruk voor grote internationale bedrijven met twee procent. De Britse zakenkrant onderzocht de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld en denkt dat de daadwerkelijke belastingdruk nog lager is, omdat bedrijven als Apple en Amazon een deel van hun winst in het buitenland parkeren.

Eerste verklaring is de belastingoorlog waar veel westerse landen in zijn verwikkeld: verlaagt het ene land de winstbelasting dan duikt het andere land daar weer net onder om toch maar die ene multinational binnen te halen. Nederland doet daar hard aan mee. Het kabinet wil bijvoorbeeld het belangrijkste tarief van de vennootschapsbelasting aanpassen van 25 naar 21 procent.

Toch verklaart dat slechts de helft van het verhaal. De andere helft bereiken bedrijven door de mazen in de wet op te zoeken, sluiproutes te vinden of speciale belastingafspraken te maken. Zo betaalde Apple nauwelijks belasting door een sluiproute via Ierland en lukte het Starbucks om miljoenen aan belasting te ontlopen door een constructie in Nederland.

Bron(nen):   De Volkskrant