Robots nemen lang niet alle banen over. Toch is er weinig reden tot vreugde

De angst dat robots alle banen inpikken, is ongegrond volgens een nieuwe studie van de OESO. Het samenwerkingsverband van 35 rijke landen becijferde dat slechts 10 procent van alle banen volledig verdwijnt. Dat is veel minder dan eerdere voorspellingen. Toch is er ook slecht nieuws.

Bovenop die 10 procent zal 28 procent van de banen zodanig veranderen dat compleet nieuwe vaardigheden nodig zijn. Werknemers zullen dus veel bijscholing nodig hebben om werkzaam te kunnen zijn op een steeds verder geautomatiseerde werkvloer. Eerder voorspelden economen van de universiteit van Oxford nog dat 47 procent van de banen zou verdwijnen. Dat beeld wordt dus fors bijgesteld.

Wel vrezen de onderzoekers van de OESO dat er een verdere polarisering dreigt van de arbeidsmarkt. De kloof tussen uitdagende, goedbetaalde banen en laag betaald, ongeschoold werk dreigt almaar groter te worden. Volgens de onderzoekers moet daar kritisch naar gekeken worden.

Dat sluit aan bij waar economen van het Brookings Institute al voor waarschuwden. Beleidsmakers zouden zich niet zozeer moeten richten op banen die verdwijnen, maar juist op de jobs die daarvoor in de plaats komen en de mate waarin die banen mensen een acceptabele levensstandaard bieden.

Bron(nen):   Newsmonkey