“De Nederlandse economie doet het extreem goed”

De Nederlandse economie doet het bijzonder goed in vergelijking met de andere EU-lidstaten. Dat stelt de OESO in haar tweejaarlijkse onderzoek naar de stand van de economie.

De economische groei bedraagt dit jaar 3,3 procent en volgend jaar 2,9 procent aldus de samenwerkingsorganisatie van 35 ontwikkelde landen. Dat is veel hoger dan het Europese gemiddelde. Ook de werkloosheid is veel lager dan eerder.

Angel Gurria, secretaris-generaal van de OESO, reageert: “De Nederlandse economie doet het extreem goed. Het toont prijzenswaardige weerstand sinds de wereldwijde financiële crisis. Er zijn echter wel belangrijke uitdagingen die aangepakt moeten worden om een duurzame en inclusieve groei te realiseren in de toekomst.”

Gurria doelt daarmee onder meer op een meer gelijkwaardige arbeidsmarkt. Zo adviseert de denktank om sociale verzekeringen voor ZZP’ers in te voeren en wijst de organisatie erop dat vrouwen relatief weinig uren werken en daardoor fors minder pensioen opbouwen dan mannen. Verder zou het vaderschapsverlof langer moeten worden.

 

Bron(nen):   AD