Hoe hoger de functie, hoe gelukkiger de werknemer. En dit is de reden

Hoe vaak heb je een goede dag op het werk? Dat was de vraag in een enquête onder ruim 2.500 werkenden uit diverse landen. Van de hoge bazen antwoordde zo'n 40 procent met 'bijna elke dag' tegenover respectievelijk 27 en 29 procent van de werknemers en de managers. Twee derde van de ondervraagden gaf aan zeker eens per week een goede dag op het werk te hebben. Onder de Nederlandse deelnemers was dat zelfs 72 procent. Belangrijkste redenen voor een goede dag? De vrijheid om je werk op je eigen manier te doen en leuke of betekenisvolle taken in het algemeen. Het belang van vrijheid en autonomie op de werkvloer verklaart waarom werknemers met een hoge functie iets gelukkiger zijn. "Die hebben vaker het gevoel dat ze zelf kunnen bepalen wat ze doen op een dag”, zegt onderzoeker Fennande van der Meulen van Happy Office tegen het AD. "We hebben het in Nederland veel over autonomie op de werkvloer”, zegt Van der Meulen. "In Nederland begrijpen we dat het belangrijk is en het past bij onze manier van werken. Dat is ook een verklaring waarom we waarschijnlijk relatief gelukkiger zijn in ons werk.”

Bron(nen):   AD