Experiment stelt teleur: basisinkomen zet niet aan tot werken

Economen over de hele wereld volgde het Finse experiment met het basisinkomen op de voet. De eerste resultaten vallen echter een beetje tegen. Mensen met een basisinkomen blijken geen grotere kans te hebben om goed werk te vinden en vergaren dus ook niet meer inkomen. Wel worden ze gelukkiger.

In Finland kregen tweeduizend werklozen twee jaar lang een uitkering van 560 euro per maand, waarvoor geen tegenprestatie was vereist. Halverwege de proef bleken de ontvangers van het basisinkomen ongeveer evenveel te werken als de controlegroep en ook min of meer evenveel te verdienen. Wel voelden de mensen met het basisinkomen zich gezonder, ervoeren ze minder stress en hadden ze minder last van bureaucratische rompslomp.

“Het basisinkomen kan een positief effect hebben op het welzijn van de ontvanger, ook al verbetert het op de korte termijn niet de kans op een baan”, zegt hoofdonderzoeker Minna Ylikännö. Ze geeft wel aan dat het om voorlopige resultaten gaat van alleen het eerste jaar.

De Finnen die het basisinkomen ontvingen, mochten hun overige toeslagen houden. Als ze werk vonden of een bedrijf oprichtten bleef het basisinkomen voor de periode van twee jaar van kracht. Het doel was om te kijken of de sociale zekerheid in Finland beter kon worden ingericht.

Bron(nen):   Volkskrant