Uitleg: Amerika dreigt van de Fiscal Cliff te vallen; maar wat is dat eigenlijk?

Veel rumoer in de Amerikaanse en internationale pers. Er dreigt in de VS een Fiscal Cliff. Maar die 'fiscal cliff', wat houdt die eigenlijk in? Die houdt in dat aan het eind van het jaar heel veel belastingen veel hoger zullen worden en nogal wat bestedingen gestopt. Dat zit zo. Toen Obama en het Congres vorig jaar niet tot overeenstemming konden komen over bezuinigingen, werd een tijdelijke maatregel overeengekomen. Onderdeel van die overeenkomst was dat aan het eind van 2012 een definitieve regeling moest zijn getroffen. En om te stimuleren dat dat ook werkelijk zou gebeuren, werd een automatisme afgesproken. Als president en oppositie het niet eens kunnen worden zullen de belastingen helemaal automatisch $ 500.000.000.000 hoger worden en de bestedingen 250 miljard lager. Van die belastingen zal een heel groot deel terechtkomen bij de hoger betaalden. Het gaat namelijk om het ongedaan maken van de belastingverlagingen van George Bush. En die kwamen vooral de rijken ten goede. Maar om ook Obama te stimuleren mee te werken zal de werkloosheidsuitkering bijna automatisch voor iedereen stoppen als er voor 1 januari geen overeenstemming is. Dat is de Fiscal Cliff. Economen hebben uitgerekend dat als deze afgrond werkelijkheid wordt de economie zal krimpen met een paar procent, vermoedelijk ongeveer 4. En wie bedenkt dat de economische groei nu rond de 1% is weet dat er een zware recessie zal volgen als Obama en zijn tegenstanders het niet eens kunnen worden.