Massa-ontslag bij vakcentrale FNV

Vakcentrale FNV zet 400 mensen op straat. Oorzaak: het gaat slecht met het FNV (al jaren) en het geld raakt op.  De FNV is in de problemen geraakt doordat het ledental hard terugloopt. Tegelijkertijd vergrijst de bond en ook dat heeft gevolgen, want gepensioneerden betalen minder contributie.

Dit blijkt uit het reorganisatieplan dat de directie heeft opgesteld en dat in handen is van de Volkskrant.

Bij de bond werken nu zo’n tweeduizend mensen, in deeltijd en fulltime. samen goed voor circa 1.650 voltijdsbanen. Dit jaar al wil de FNV 150 voltijdsbanen schrappen.

Het reorganisatieplan ligt momenteel bij de ondernemingsraad. Nadat de OR advies heeft uitgebracht, moet de FNV in onderhandeling met de bond binnen de bond: FNV Personeel.