Onderzoek: Ook werkgevers willen een lagere pensioenleeftijd

Niet alleen werknemers, ook werkgevers zitten niet te wachten op een verhoging van de pensioenleeftijd. In een onderzoek van de SP geeft driekwart aan er niet zeker van te zijn dat hun werknemers wel kunnen doorwerken tot hun 66ste of langer.

Zeven op de tien vindt het risicovoller om een 50-plusser aan te nemen nu de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd wordt naar 67. Nu de pensioenonderhandelingen stilliggen peilde de SP de mening van 77 werkgevers. Van een representatief onderzoek is geen sprake, het is hooguit een indicatie.

Toch vindt de partij dat werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland beter moeten luisteren naar hun achterban en de vakbonden moeten steunen. “De verhoging van de AOW-leeftijd werkt leeftijdsdiscriminatie in de hand”, zegt Kamerlid Bart van Kent in het AD.

De onderzochte bedrijven zijn vooral actief in sectoren met zware beroepen, zoals de zorg, transport, schoonmaak en bouw. Het zijn werknemers met deze beroepen die het moeilijkst langer kunnen doorwerken vanwege fysieke klachten. Werkgeversorganisaties pleiten dan ook voor een zwareberoepenregeling zoals die in Oostenrijk of België al bestaat.

Bron(nen):   AD