Hoeveel draagt ieder land bij aan het EU-budget?

Iedere lidstaat van de Europese Unie draagt bij aan de Europese begroting. De hoogte van dat bedrag hangt af van het bruto nationaal product van een land. Zo levert Duitsland meer dan een vijfde van het EU-budget en Malta slechts 0,1 procent.

In 2018 was de totale EU-begroting een kleine 160 miljard euro. Het meeste geld ging naar duurzame ontwikkeling en natuurlijke hulpbronnen waar de agrarische sector onder valt. Tweede kostenpost is economische, sociale en regionale ontwikkeling. Denk aan door de EU gesubsidieerde infrastructuur. Verder ging er vorig jaar nog een aanzienlijk bedrag naar werkgelegenheid en economische groei.

In onderstaande infographic is een en ander mooi op een rij gezet:

Infographic: How Much are Member States Contributing to the EU? | Statista

Bron(nen):   Statista