Akkoord over Griekenland is bereikt. Het kost Nederland 750 miljoen extra

De eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn het eens geworden over een nieuw politiek akkoord over de Griekse schuldenpositie. Dat werd in de nacht van maandag op dinsdag, na afloop van het uren durende overleg in Brussel bekendgemaakt. De aanpassing van het Griekse pakket gaat Nederland jaarlijks miljoenen kosten. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) in de nacht van maandag op dinsdag na afloop van overleg in Brussel. Er werd door de eurolanden afgesproken dat rentes op lopende leningen worden verlaagd. Daarnaast gaan de landen de winsten die zij boeken op de leningen terugsluizen naar Griekenland. Dat kost met een slag om de arm circa 70 miljoen euro gemiddeld per jaar over een periode van 14 jaar aldus Dijsselbloem. Griekenland krijgt de al eerder toegezegde noodsteun uitbetaald, zo zei voorzitter van de groep van ministers van Financiën van de eurozone Jean-Claude Juncker. Door de verslechterde economische situatie kon Athene niet meer voldoen aan eerder gemaakte afspraken. De doelstelling om de schuld terug te dringen tot 120 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2020 was niet langer haalbaar. De lidstaten en het IMF zijn het eens geworden over een pakket aan maatregelen om de schuld houdbaar te maken op de lange termijn. Zo worden de rentes van leningen verlaagd en wordt de looptijd van de leningen verlengd. Ook zullen landen winsten op leningen terugsluizen naar Griekenland. Daarnaast zal het land eigen schulden op gaan kopen. De Griekse schuld mag volgens het nieuwe akkoord in 2020 uitkomen op 124 procent van het bbp. Daarnaast is afgesproken dat 2 jaar later de schuld 'substantieel lager' moet zijn dan 110 procent. De schuld is nu 176 procent. De eurolanden hebben toegezegd eventueel bereid te zijn om de rentes verder te verlagen, mocht dat nodig zijn. Door deze maatregelen is de schuldpositie van Griekenland weer houdbaar, menen alle partijen. Minister Jeroen Dijsselbloem onderstreepte dat de gestelde doelstellingen haalbaar zijn zonder dat landen (een deel van hun) leningen moeten kwijtschelden. Er was volgens de bewindsman brede weerstand tegen afschrijving op leningen onder de lidstaten. "Als landen aan elkaar lenen, moet dat altijd worden terugbetaald." Dijsselbloem erkende dat dat niet makkelijk zal zijn voor Griekenland. Volgens eerste schattingen kost de aanpassing van het akkoord Nederland jaarlijks gemiddeld 70 miljoen euro over een periode van 14 jaar, aldus de minister. "Dit is niet allemaal gratis." Het nieuwe akkoord is onder parlementair voorbehoud. Verscheidene landen willen eerst de goedkeuring krijgen van hun parlementen. Stemmen deze ook in, dan zal Griekenland het eerste geld in december overgemaakt krijgen. De landen hebben de termijnen die Athene in 2012 tegoed had staan bij elkaar geveegd. Deze 43,7 miljard euro zal weer in een grote termijn (34,4) in december en drie kleine termijnen in het eerste kwartaal van 2013 worden betaald.