‘Europese landbouwsubsidies zijn middeleeuws’

In een vernietigend opiniestuk in The Guardian veegt columnist George Monbiot de vloer aan met de Europese landbouwsubsidies. Monbiot, geen fan van de David Cameron, prijst de Britse premier (en zijn Nederlandse collega) omdat ze eind vorige week op de Eurotop geweigerd hebben akkoord te gaan met de voorgestelde Europese Meerjarenbegroting. Het bedrag waarmee Cameron die begroting wilde verlagen (50 miljard euro) is volgens Monbiot precies het bedrag dat jaarlijks naar de Europese landbouwsubsidies gaat. En die subsidies noemt hij 'middeleeuws,' omdat ze grondbezit belonen: hoe meer land een boer heeft, des te meer geld hij van Brussel krijgt. Monbiot zegt dat alle Europeanen, inclusief de allerarmsten, op deze manier de grootgrondbezitters subsidiëren. Het argument dat dit nodig zou zijn omdat de mondiale vraag naar voedsel de komende jaren scherp zal stijgen, noemt hij verdacht: nog niet zo lang geleden was het precies omgekeerd en werden de landbouwsubsidies verdedigd met het argument dat de wereldvraag naar voedsel te laag was. Bovendien is het beleid contraproductief. Grote stukken land die niet echt geschikt zijn voor de landbouw of veeteelt worden op deze manier 'in cultuur gebracht,' wat ten koste gaat van de biodiversiteit. Het verbod op 'ongewenste vegetatie op landbouwgronden' zorgt ervoor dat de groei van bomen en struiken wordt voorkomen, bijvoorbeeld door kuddes schapen in het Britse heuvelland te laten grazen. Hierdoor wordt regenwater minder goed vastgehouden en ontstaan er sneller overstromingen, zoals we vorige week in Engeland hebben kunnen zien. Monbiot roept op tot een grote multinationale campagne van activisten van ieder pluimage (van milieuactivisten tot anti-belastinggroeperingen) om een einde te maken aan de 'onverdedigbare' subsidies.

3 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Gerben

  Monbiot is zelf een bureaucraat en moet eens uitzoeken wat er met de landbouwsubsidies gedaan wordt, en hoe groot het export aandeel is wat daaruit voortvloeit.

 2. grasspriet

  Landbouwsubsidies leiden wereldwijd tot valse concurrentie en zou acuut moeten worden afgeschaft.

 3. The Final Countdown

  Waar geld is kun je makkelijk spekuleren.
  Schaf het geld af. Schaf de banken af.
  Het kan. Als je er maar in gelooft.
  In dit systeem geloof ik allang niet meer, want dit leidt tot totale zelfvernietiging.
  Oorlogen draaien alleen maar om geld en de wereld heeft nooit absolute vrede gekend.
  Altijd zijn er wel ergens oorlogen. En altijd zit dat rot geld er achter.

  Niet kommunisme ofzo.
  Het is de mens die door en door korrupt is.
  We moeten zo nodig geld laten stromen waar het helemaal geen nut heeft.

  Hoe is het met de landbouw in Nederland ?

Reacties niet toegestaan