Is een tunnel naar Ameland een goed idee

Rijkswaterstaat denkt na over de aanleg van een treintunnel naar Ameland. Niet om het toerisme te bevorderen, maar om het eiland bereikbaar te houden. De vaarroute tussen het Friese vasteland en het eiland slibt steeds verder dicht.

Gedacht wordt aan een treintunnel tussen Holwerd binnendijks en Nes op Ameland. Vrachtwagens, auto's en passagiers zouden ondergronds naar het eiland worden gebracht, meldt Trouw.

De vraag is of een tunnel acceptabel is voor de eilandbewoners; een vaste verbinding ontneemt Ameland de status van eiland.