Dit zijn de drie kenmerken van charisma (en zo kun je het leren)

Aan charismatische mensen kennen we vaak mythische eigenschappen toe: zij zouden van nature iets bezitten wat de meeste mensen niet hebben. Denk aan figuren als Mahatma Gandhi, Martin Luther King of zelfs Barack Obama. Toch is charisma prima aan te leren volgens experts.

John Antonakis, gedragsprofessor aan de universiteit van Lausanne in Zwitserland omschrijft charisma als volgt: "In essentie is het niet meer dan het uitzenden van informatie op een symbolische, emotionele en op waarden gebaseerde manier. Het gaat dus vooral om het handig gebruik van verbale en non-verbale technieken."

Charisma-coach Olivia Fox Cabane, die het boek de Charisma-mythe schreef, zegt dat charisma uit drie onderdelen bestaat.

  1. Aanwezigheid
    Het gaat erom dat je gefocust bent op de mensen om je heen. Zodra je gedachte afdwalen, moet je jezelf dwingen om je aandacht bij het gesprek te houden en in het moment te zijn.
  2. Kracht
    Het is belangrijk om kracht uit te stralen en dat kan alleen op een oprechte manier als je ook echt gelooft dat je goed bent in waar je mee bezig bent. Verzeker jezelf ervan dat wat jij te vertellen hebt, belangrijk en nuttig is.
  3. Warmte
    Deze eigenschap is het lastigst om aan te leren. Het gaat erom dat je andere mensen het gevoel geeft dat je ze aardig vindt en accepteert hoe ze zijn. Het is het gevoel dat je krijgt bij heel goede vrienden. Probeer daaraan te denken als je nieuwe mensen ontmoet om zo hetzelfde gevoel op te roepen.

Bron(nen):   The New York Times