Psychologie: waarom zijn we zo bang voor Het Virus

Bij de vele dingen waarvan je ziek kunt worden, of eventueel dood gaan, is er nu een bijgekomen. En die nieuweling brengt ons danig in de war. Hoe komt dat?

Sara A. Showalter Van Tongeren, therapeut en auteur, denkt dat het samenhangt met een paar existentiële angsten die kenmerkend zijn voor de mens.

Een is het verlies van controle over ons bestaan. We willen greep hebben (of minstens de illusie dat we diep hebben). En een pandemie ontneemt ons de greep.

Dan is er de angst om afgesneden te zijn van de anderen. Geïsoleerd te worden van de mensen bij wie je hoort.

Dan is er de angst voor identiteitsverlies of de angst dat anderen er achter komen wat onze identiteit werkelijk is.

En dan is er de Grote Angst: de angst voor de dood.

De COVID-19-pandemie raakt elk van deze vier existentiële thema’s. 

Het idee dat er iets onzichtbaar rondwaart maakt angstig. Het geeft ons de angst van de onzekerheid, van het gevoel het leven niet in de hand te hebben, met als mogelijk gevolg dat we afgesneden worden, in isolatie, van de rest van de wereld. En dat we ook nog dood kunnen gaan.

Zoals zo vaak gaat het meer over angst dan over reeel gevaar

Bron(nen):   Psychology Today