Scholen gaan maandag weer open

De demissionaire bewindslieden Slob en De Jonge hebben bekend gemaakt dat het onderwijs vanaf 10 januari weer open kan. Dat geldt voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs en voor de naschoolse opvang. Er moet wel vanaf groep 6 preventief worden getest.

MBO scholen blijven minstens tot 14 januari dicht. Het OMT denkt dat kinderen/jongeren beneden de 18 geen onverantwoorde risico's zijn.

Buitensportlocaties voor jongeren tot 18 jaar mogen langer openblijven, tot acht uur.

14 januari worden besluiten genomen over de andere maatregelen. Maat daarbij zal zijn of de oplopende besmettingscijfers zich al of niet vertalen in extra ziekenhuisopnames.