Algoritme kan met behulp van hartfilmpje voorspellen of je binnen 30 dagen doodgaat

Het is onderzoekers gelukt om met behulp van kunstmatige intelligentie en een hartfilmpje van een kwartier te voorspellen of iemand binnen 30 dagen overlijdt.

Het RiskCardio-systeem brengt met een ECG de opeenvolging van hartslagen in kaart. Hoe meer verschil er is, hoe groter de kans dat iemand overlijdt. Het systeem kan voorspellingen doen over de kans dat iemand binnen 30, 60, 90 en zelfs 365 dagen overlijdt.

De kunstmatige intelligentie gebruikte historische gegevens van hartpatiënten en zocht naar patronen bij patiënten die stierven en bleven leven na een ECG. Die zijn verwerkt tot een algoritme. Volgens de onderzoekers van het MIT moet het systeem nog verder getest en getraind worden, maar daarna zou RiskCardio als waarschuwingssysteem kunnen fungeren.