4 redenen waarom het coronavirus zwarte Amerikanen veel zwaarder treft

De cijfers zijn ontluisterend: de voornamelijk zwarte bevolking van The Bronx raakt ongeveer net zo vaak besmet met het coronavirus als de rest van New York, maar overlijdt twee keer zo vaak. In een stad als Milwaukee vormen Afro-Amerikanen de helft van alle besmettingen, maar 81 procent van de sterfgevallen. Hoe kan het verschil zo groot zijn?

The Huffington Post noemt vier redenen, die eigenlijk allemaal voortkomen uit armoede:

 1. Gezondheid
  Sociologen en epidemiologen zijn het erover eens dat bijna iedere aandoening, die kwetsbaar maakt voor Covid-19 vaker voorkomt bij de zwarte bevolking. Afro-Amerikanen kampen twee keer zo vaak met hart- en vaatziekten, beroertes en diabetes als witte Amerikanen. Door de jaren heen heeft dat geleid tot een vier jaar lagere levensverwachting.
 2. Slecht betaalde banen
  Afro-Amerikanen werken vaker in slecht betaalde banen. “We weten dat verschillen in opleidingsniveau en baankansen leiden tot chronische gezondheidsproblemen op de lange termijn, maar het coronavirus laat zien dat dit ook voor de korte termijn geldt,” aldus sociologieprofessor Hedwig Lee van Washington University. “We kennen nog steeds een grote sociale ongelijkheid in de VS, of dat nu gaat om opleiding, banen of inkomens.”
 3. Leefomstandigheden
  Doordat Afro-Amerikanen een lager inkomen hebben wonen ze vaker met meerdere generaties in één huis, waardoor de jongeren net als in Italië de ouderen kunnen besmetten. Daar komt bij dat die jongeren meer met het openbaar vervoer gaan en vaker banen hebben waarbij ze niet kunnen thuiswerken. Stress speelt ook een rol. Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat wie decennia lang wordt blootgesteld aan discriminatie vatbaarder is voor chronische ziekten.
 4. Slechtere zorg
  Afro-Amerikanen zijn vaker niet of slecht verzekerd. Ze krijgen minder snel preventieve screenings voor kanker of andere reguliere tests. Als ze zorg krijgen is dat veel vaker van niet-gediplomeerde artsen, legt Harvardprofessor David Williams uit. “Afro-Amerikanen hebben minder toegang tot zorg. Als ze het wel krijgen is het vaak van slechtere kwaliteit,” aldus Williams.

  Hij legt uit dat er niet altijd een verschil in levensverwachting was. In de jaren vijftig hadden zwarte en witte mensen ongeveer even vaak hart- en vaatziekten. De zwarte bevolking wist kanker zelfs beter te overleven. Maar waar de levensverwachting van de witte Amerikanen sterk toenam, stagneerde die van de Afro-Amerikanen.
Bron(nen):   The Huffington Post