Virus is mogelijk besmettelijker geworden

Uit twee studies, een in Houston en een in Engeland, zou kunnen blijken dat het coronavirus is gemuteerd tot een vorm die besmettelijker is dan de oorspronkelijke versie.

De studies zijn nog niet 'peer-reviewed' (door vakgenoten gecontroleerd). Ze wijzen allebei, onafhankelijk van elkaar, dezelfde richting uit: de ene drager van het virus besmet met de nieuwe variant een andere drager makkelijker dan een half jaar geleden.

Dat een virus muteert is heel normaal. Iedere keer als het overspringt van de een op de ander kan er een wijziging optreden. Er zijn nu 30 miljoen mensen besmet, dus zijn er veel kansen op wijzigingen opgetreden.

Door de mutaties kunnen niet alleen eigenschappen een beetje veranderen, het kan ook gevolgen hebben voor de effectiviteit van een vaccin.

Bron(nen):   Forbes  Prevention