Licht wanhopige Rutte trekt aan de noodrem

Rutte: "Vanaf morgen gelden strengere maatregelen. Het aantal besmettingen loopt zo snel op dat we moeten ingrijpen"

De Jonge: "We houden ons gemiddeld niet goed genoeg aan de regels. Van iedere 170 mensen die je tegenkomt kan 1 je besmetten. En over een week is dat het dubbele. En dat kan over een maand de zorg overbelasten"

En dus komen er veel strengere maatregelen. Die hebben allen tot doel om het aantal sociale contacten te beperken

Samenvatting:

 • De groepsgrootte binnen gaat naar maximaal 30 personen.
 • De groepsgrootte buiten gaat naar maximaal 40 personen.  Op die groepsgrootte gelden wel een paar uitzonderingen, zoals uitvaarten, openbaar vervoer, jeugdverenigingen, pretparken, luchthavens en samenkomsten voor bedrijven. 
 • Thuiswerken wordt de norm. Je werkt thuis, tenzij het echt niet anders kan
 • Vermijd het openbaar vervoer
 • Ook het maximumaantal mensen dat thuis uitgenodigd mag worden gaat omlaag. Thuis mag je straks nog drie personen op bezoek hebben. Kinderen tot 13 jaar worden niet meegerekend.  
 • Buiten je huis mag je nog met maximaal 4 personen afspreken, buiten het eigen gezin.
 • De horecaregels voor heel Nederland worden strenger. Om 21:00 uur mag je niet meer naar binnen, om 22 uur gaat de horeca echt dicht.
 • Verplicht deurbeleid bij winkels, in de grote streven advies: mondkapjes
 • Aparte winkel uren voor ouderen en kwetsbaren
 • Bij een bezoek aan monumenten, bibliotheken en musea moet gereserveerd worden per tijdvak. 
 • Publiek is niet meer welkom bij amateur- en professionele sportwedstrijden.
 • Alle sportkantines gaan dicht.
 • De GGD kijkt naar extra maatregelen voor ouderenzorg, denk bijvoorbeeld aan beschermingsmiddelen en  testen.
 • Er komt een registratieplicht bij contactberoepen, zoals kappers en tandartsen, en horeca.

Lees hier alle maatregelen

De maatregelen zullen om te beginnen drie weken lang van kracht zijn. Daarna wordt bekeken of ze effect hebben gehad op het aantal coronabesmettingen. Daarna wordt het strenger (als het niet is gelukt), of soepeler, als het voldoende gewerkt heeft.